Psihodinamični coaching

Psihodinamični coaching temelji na spoznanjih psihoanalize, ki ponuja globinski pogled na osebnost in psihosocialni razvoj človeka. V tujini je tak način dela že uveljavljen in priznan, pri nas pa se na žalost še ni razvil. Največjo prednost takšnega pristopa predstavlja razumevanje, zakaj so spremembe tako težke, tudi če si jih močno želimo. Vsak človek si je na podlagi izkušenj in okolja ustvaril prevladujoče vzorce razmišljanja, vedenja in čutenja, ki mu zaradi domačnosti nudijo varnost in stabilnost, tu pa se pojavi glavna težava sprememb. Vsaka, še tako želena sprememba, poleg veselja, boljših odnosov, večje uspešnosti, prinaša tudi nestabilnost, določeno mero izgubljenosti, kar pa nam, seveda, ni pretirano pri srcu. Obenem na težave pri spreminjanju vpliva tudi naše nezavedno, ki nam pogosto ne pusti drugačnega delovanja, dokler ga vsaj malo ne spoznamo. A tu, za razliko od psihoterapije, ni nujno poglobljeno raziskovanje osebne zgodovine, temveč le odstrtje določenih tančic, ki preprečujejo napredek.

Coaching ponuja možnost za izboljšanje posameznika, posledično pa tudi podjetja oz. organizacije. Namenjen je raznolikim profilom ob različnih težavah. Od izkušenih vodij, ki se srečujejo z izrazito napornim obdobjem, do ostalih ljudi na vodstvenih položajih, ki so z različnimi metodami ugotovili, da imajo na določenih področjih možnosti za izboljšave. Nekateri želijo izboljšati produktivnost, drugi si želijo lažje prenašati tesnobo, stres in ostale čustvene stiske. Vodje se pogosto srečujejo z visokimi pričakovanji in tveganji, vedno so na odru (zaposleni posvečajo pozornost, kako se vedejo, kako delajo, kaj govorijo), prikazovati morajo kontrolirano vedenje, brez čustvenih izpadov, tudi v najbolj zahtevnih situacijah), obenem pa vodijo skupino tudi v najbolj zahtevnih časih, kot so gospodarske in tudi zdravstvene krize. V procesu coachinga dobite najprej varno okolje, kjer ste lahko le ljudje, kjer lahko brez ocenjevanja in obsojanja raziskujete sebe, hkrati pa tudi izzive, usmeritve in aktivno nagovarjate tematike, ki najbolj vplivajo na vaše težave.

Psihodinamični coaching temelji na idejah Freuda, Kleinove, Winnicota in ostalih pomembnih avtorjev psihoanalize, a v ne terapevtski situaciji. Glavni koncepti so v zadnjih letih podprti s spoznanji nevroznanosti in teorije navezanosti. Vodilo za sodelovanje pa je sedem predpostavk:

1. Vsak človek ima nezavedne misli in čustva, opazovanje in spoznavanje le teh pa je pomembna naloga.

2. Čustvena doživetja so pomembna, najpomembnejše teme so tiste, kjer je najmočnejši čustveni naboj.

3. Pomembno vlogo v delovanju ljudi ima tesnoba/anksioznost.

4. V življenju so prisotni številni notranji konflikti, pomembno jih je prepoznati in sprejeti.

5. Vsak ima že razvit obrambni sistem, ki ima oz. je imel nekoč pomembno vlogo v življenju.

6. Družina, vzgoja, socialno okolje in druge življenjske izkušnje imajo vpliv na življenje. V kolikor delo tukaj in zdaj ne prinaša želelnih izidov, je koristno (ob strinjanju vpletenih) te izkušnje uporabiti in raziskati.

7. Najpomembnejši dejavnik sprememb je odnos, veliko pozornosti posvečamo odnosu znotraj coachinga in tudi odnosom v vsakdanjem življenju.

Metoda trikotnika čustvenih profilov

Za lažje razumevanje lahko uporabimo metodo trikotnika čustvenih profilov, ki predstavlja tri čustvene profile (ustvarjen predvsem za opise vodenja in interpersonalnega vedenja):

Prvi tip je visoko energetski, zelo osredotočen na naloge, drugi je bolj miren, zbran, deluje na objektivno logični ravni. V tretjega spadajo ljudje, ki so topli, inkluzivni in osredotočeni na odnose, ki jih gradijo in razvijajo.

Temu sledi trikotnik odzivanja pod pritiskom. Prvi način je boj, pojavi se agresija, jeza in kritičnost. Cilji pri delu s takšnim odzivov so pomiritev, ponovna pridobitev perspektive, nova povezava z ljudmi in povečanje empatičnega odzivanja. Drug način je beg, pojavi se strah, nezmožnost nadzora nad tesnobo in pasivno, manipulativno vedenje ter izogibanje konfliktom. Cilji so ponovna povezava z nalogami, premagati strahove in bolj odkrito vedenje do sebe ter drugih. Tretji način je zamrznitev, kjer se čustva odklopijo, pojavi se odmaknjenost. Cilji so ponovna uporaba čustev, vzpostavitev stika z drugimi in več deljenja samega sebe z drugimi, kljub tveganju (strahu), ki ga to prinaša. Seveda so to teoretični tipi, ki jih v resničnem življenju težko najdemo v čisti obliki, vsak proces coachinga pa je vedno prilagojen potrebam in značilnostim posameznika. Čustveni trikotnik se lahko izvede tudi v obliki izkustvene delavnice, ki nudi večje razumevanje samega sebe, obenem pa lahko predstavlja dobro vajo povezovanja v kolektivu.