Psihodinamični coaching

Psihodinamični coaching temelji na spoznanjih psihoanalize, ki ponuja globinski pogled na osebnost in psihosocialni razvoj človeka. V tujini je tak način dela že uveljavljen in priznan, pri nas pa se na žalost še ni razvil. Največjo prednost takšnega pristopa predstavlja razumevanje, zakaj so spremembe tako težke, tudi če si jih močno želimo. Vsak človek...