Narcisizem

Definiranje narcisizma je odvisno predvsem od uporabe in spremljajočih besed. Poznamo namreč primarni narcisizem, narcisistično osebnostno strukturo in osebnostno motnjo, v drugih poklicih pa še kakšno drugo besedno zvezo. Primarni se navezuje na razvojno stopnjo, skozi katero gre vsak človek in bi jo lahko v tem oziru poimenovali kot »zdravo«. V zgodnjem otroštvu potrebuje...

Psihodinamični coaching

Psihodinamični coaching temelji na spoznanjih psihoanalize, ki ponuja globinski pogled na osebnost in psihosocialni razvoj človeka. V tujini je tak način dela že uveljavljen in priznan, pri nas pa se na žalost še ni razvil. Največjo prednost takšnega pristopa predstavlja razumevanje, zakaj so spremembe tako težke, tudi če si jih močno želimo. Vsak človek...